Doprava a usazení

Přeprava

Na začátku jednání o dodávce modulového domu k Vám zašleme našeho zkušeného technika, který vyhodnotí dostupnost Vašeho pozemku. Dle možností kamionové přepravy se omezuje velikost jednotlivých modulů na maximální rozměr 13 x 4,5 metru.

Manipulace

Nakládka, vykládka i usazení modulového domu probíhá vždy pomocí autojeřábu. Jeřáb je vždy volen individuálně podle velikosti  a hmotnosti modulu, potřebného dosahu ramene a okolního manipulačního prostoru. Doba potřebná pro vykládku a usazení je cca 2 hodiny.

Základové prvky

Díky tomu, že opravdu nejsou potřeba standardní betonové základy, dochází k velké finanční úspoře. Tyto peníze lze využít například pro nadstandardní vybavení Vašeho nového domu.

1) Zemní vruty

Nejmodernější způsob pro založení dřevostavby. Používají se ocelové, žárově zinkované „vruty“. Zemní vruty jsou testovány na tlakovou, tahovou i boční zátěž. Přesný výběr vhodného zemního vrutu a jejich počet proběhne na základě zkoušky únosnosti půdy přímo na pozemku zákazníka. Montáž trvá zlomek času oproti době potřebné pro vykopání a vybetonování základů. Základy lze okamžitě zatížit, odpadá technologická přestávka po betonáži, kopání, betonování a odvoz vykopané zeminy. Pomocí zemních vrutů můžeme vyrovnat terénní nerovnosti. Zemní vruty jsou demontovatelné a lze je opětovně použít na libovolném pozemku.

Při založení základů na odpadají náklady za:

  • výkopy a odvoz zeminy, odvodnění, hydroizolace, měření radonu
  • pozemek zůstává čistý bez devastace
  • základový systém Bayo.s odpovídá požadavkům na bleskem svodná a uzemňující zařízení
  • vruty jsou instalovány během 1 dne včetně zemní tahové zkoušky

Tuto službu pro klienta zajišťujeme my. Spolupracujeme s firmami, které se této činnosti věnují.

2) Betonové patky

Musí být umístěny rovnoměrně pod celou stavbou. Betonové patky musí vždy sahat do nezámrzné hloubky (cca 1 m). Dle únosnosti zeminy a velikosti stavby se průměr patek pohybuje v rozmezí 20 – 60 cm. Nad zemí je zpravidla ztracené bednění. Pro vhodnou povrchovou úpravu terénu mezi jednotlivými základovými prvky je použita geotextilie, která je vhodná proti prorůstání plevele a vrstva kačírku, nebo makadamu.

3) Betonové pasy

Jsou umístěny příčně pod domem ve formě pásů ve vzdálenosti cca 1,5m od sebe s přesahem 15cm na terénem, aby bylo zajištěno provětrávání pod modulem.

Přípravu betonových patek, případně betonových pasů si zajišťuje klient sám na základě námi dodané technické dokumentace.

Ekonomicky &<br>kvalitně

Ekonomicky &
kvalitně

• Zakládáme si na vysoké kvalitě za příznivé ceny.
• Provoz domku je za „babku“.
• Pevně stanovená cena.

Rychle &<br>bez starostí!

Rychle &
bez starostí!

Domek předáme do 4 – 5 měsíců a ušetříme vám veškeré starosti ohledně stavby domu.

Mobilita &<br>Variabilita

Mobilita &
Variabilita

Šijeme domky na míru našim klientům, nebojíme se změn ani nestandardních věcí, navíc lze domek kdykoliv převézt na jiné místo.

Materiály & <br>životnost

Materiály &
životnost

Používáme pouze certifikované, zdravotně nezávadné materiály. Životnost našich dřevostaveb je srovnatelná se zděnou stavbou.

Bayos
Cetris
Fermacell
Isover
Rigips