Doprava a usazení

Doprava

Přeprava

Na začátku jednání o dodávce modulového domu k Vám zašleme našeho zkušeného technika, který vyhodnotí dostupnost Vašeho pozemku. Dle možností kamionové přepravy se omezuje velikost jednotlivých modulů na maximální rozměr 13×4 metru.

Manipulace

Nakládka, vykládka i usazení modulového domu probíhá vždy pomocí autojeřábu. Jeřáb je vždy volen individuálně podle velikosti  a hmotnosti modulu, potřebného dosahu ramene a okolního manipulačního prostoru. Doba potřebná pro vykládku a usazení je cca 2 hodiny.

Základové prvky

Díky tomu, že opravdu nejsou potřeba standardní betonové základy, dochází k velké finanční úspoře. Tyto peníze lze využít například pro nadstandardní vybavení Vašeho nového domu.

1) Zemní vruty

Nejmodernější způsob pro založení dřevostavby. Používají se ocelové, žárově zinkované „vruty“. Zemní vruty jsou testovány na tlakovou, tahovou i boční zátěž. Přesný výběr vhodného zemního vrutu a jejich počet proběhne na základě zkoušky únosnosti půdy přímo na pozemku zákazníka. Montáž trvá zlomek času oproti době potřebné pro vykopání a vybetonování základů. Základy lze okamžitě zatížit, odpadá technologická přestávka po betonáži, kopání, betonování a odvoz vykopané zeminy. Pomocí zemních vrutů můžeme vyrovnat terénní nerovnosti. Zemní vruty jsou demontovatelné a lze je opětovně použít na libovolném pozemku.

Při založení základů na odpadají náklady za:

  • výkopy a odvoz zeminy, odvodnění, hydroizolace, měření radonu
  • pozemek zůstává čistý bez devastace
  • základový systém Krinner odpovídá požadavkům na bleskem svodná a uzemňující zařízení
  • vruty jsou instalovány během 1 dne včetně zemní tahové zkoušky

Toto službu pro klienta zajišťujeme my. Spolupracujeme s firmami, které se této činnosti věnují.

2) Betonové patky

Musí být umístěny rovnoměrně pod celou stavbou. Betonové patky musí vždy sahat do zámrzné hloubky (cca 1m). Dle únosnosti zeminy a velikosti stavby se průměr patek pohybuje v rozmezí 20 – 60cm. Nad zemí je zpravidla ztracené bednění. Pro vhodnou povrchovou úpravu terénu mezi jednotlivými základovými prvky je použita geotextilie, která je vhodná proti prorůstání plevele a vrstva kačírku, nebo makadamu.

3) Základová deska

Používá se v případech, kdy není možné zajistit při nestejnorodé základové půdě rovnoměrné sedání domu. Výhodou jsou izolační vlastnosti stavby proti pronikání spodní vody. Tloušťka základové desky se dle statického návrhu pohybuje v rozmezí 500 – 1200 mm. Pro použití u výstavby modulových domů je tento způsob neekonomický. Tento způsob základů stavby má velkou spotřebu betonu i armatur.

Přípravu betonových patek, případně základové desky si zajišťuje klient sám na základě námi dodané technické dokumentace.

 

Cenová dostupnost bydlení

Poskytujeme jednoznačně nejnižší ceny na trhu! Náš nejlevnější modul je k dispozici již od 680 000 Kč bez DPH.
Kompletní ceník k dispozici zde.

Rychlost výstavby domu

Bydlení na klíč do 2–3 měsíců. Tím, že naše moduly vyrábíme v kryté hale a máme zvlášť vyčleněný výrobní tým, vznikají naše stavby velmi rychle.

Ekologie dřevostaveb

Pro výrobu našich domů používáme přírodní a zdravotně nezávadné materiály, které neobsahují škodlivé emise SOx a COx a nezatěžují životní prostředí

Záruky MODULOS dřevostaveb

Za naší prací si stojíme a proto se Vám nebojíme poskytnout záruku 5 let na konstrukci domu!