Konstrukce

V žádné části konstrukce našich staveb se nevyskytují kovové prvky, které škodí lidskému zdraví. Používáme pouze přírodní materiály, nejvíce dřevo.

Nosnou konstrukci modulových dřevostaveb tvoří standardní konstrukce z KVH profilů. Stavba domu je složena ze stěnových dílců, které jsou tvořeny dřevěnou rámovou konstrukcí včetně zateplení a jsou opláštěny příslušnými deskovými materiály včetně povrchových vrstev.

Dále jsou použity deskové materiály, jako jsou OSB desky, DHF desky, Xella, Fermacellové desky apod.

V současnosti se moduly standardně vyrábí s difúzně uzavřenými skladbami plášťů. Právě proto, aby byl zajištěn plnohodnotný komfort bydlení.  Tato konstrukce díky svému technickému řešení zabraňuje tomu, aby vzdušná vlhkost, která v domech vzniká, prostupovala dále do konstrukce domu.

Typy konstrukčních desek:

FERMACELL – Sádrovláknitá konstrukční deska

Jedná se o homogenní desky používané pro suchou stavbu. Pro výrobu se používá sádra a papírové vlákna, která jsou získávána při recyklaci. Na výrobních linkách je přidána voda a bez dalších pojidel se stlačuje pod vysokým tlakem homogenní směs těchto dvou přírodních surovin do tvaru pevné desky, která se vysuší a krátí na požadované formáty.

výhody:

  • požární bezpečnost
  • únosnost zavěšených předmětů
  • odolnost proti vlhkosti
  • stabilita a bezpečnost konstrukce stavby
  • ekologicky nezávadný výrobní postup s nejpřísnější kontrolou kvality
  • odolnost proti hlučnosti

OSB deska

Desky z orientovaných plochých třísek. Používají pod nášlapnou vrstvu ve skladbě podlahy. Pro výrobu se používá kvalitní jehličnaté dřevo smrk, nebo borovice. 3 – 4 vrstvy tenkých a velkoplošných třísek jsou šetrně vysušeny a dále se na ně nanáší umělá pryskyřice s parafinovou emulzí. Různou orientací vrstev se dosahuje vyšší tuhosti a pevnosti. Lisování desek probíhá v nepřetržitém procesu kontinuálního lisování za vysokého tlaku a teploty. Desky jsou zdravotně nezávadné, jejich opracování je jednoduché, práce s nimi snadná a mají velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti a akustické parametry.

Zajímá Vás stavba konstrukce modulových dřevostaveb?

Cenová dostupnost bydlení

Poskytujeme jednoznačně nejnižší ceny na trhu! Náš nejlevnější modul je k dispozici již od 680 000 Kč bez DPH.
Kompletní ceník k dispozici zde.

Rychlost výstavby domu

Bydlení na klíč do 2–3 měsíců. Tím, že naše moduly vyrábíme v kryté hale a máme zvlášť vyčleněný výrobní tým, vznikají naše stavby velmi rychle.

Ekologie dřevostaveb

Pro výrobu našich domů používáme přírodní a zdravotně nezávadné materiály, které neobsahují škodlivé emise SOx a COx a nezatěžují životní prostředí

Záruky MODULOS dřevostaveb

Za naší prací si stojíme a proto se Vám nebojíme poskytnout záruku 5 let na konstrukci domu!